Trang nhất » Về chúng tôi

Về chúng tôi

Chúng tôi cung cấp trọn gói các công trình Cơ Điện bao gồm từ việc cung cấp thiết bị, kỹ thuật, lắp đặt cho đến chạy thử và nghiệm thu hoàn chỉnh hệ thống Cơ Điện cả công trình.
Cùng tham gia bàn bạc và đánh giá về mặt kỹ thuật với khách hàng, nhà tư vấn, các nhà thầu có liên quan trong cùng một dự án để tìm ra các giải pháp tối ưu nhất.
Chúng tôi đề nghị với khách hàng và nhà tư vấn các giải pháp kỹ thuật có giá trị, vừa giúp cho việc bảo trì, nâng cao uy tín của chúng tôi đối với khách hàng.  

Ban lãnh đạo

Ban giám đốc
Trưởng phòng